Photos

 • April 6 2016 at H2 International Bar
 • April 22 2015 at Crocodile
 • May 3 2014 at Yoyogi Park
 • Jul. 27 2013 at Doitsu Mura (Chiba Pref.)
 • Oct. 20 2012 at Crocodile
 • Feb. 19 2011 at Crocodile
 • Oct. 24 2010 at America Expo 2010 (Odaiba)
 • Oct. 17 2010 at Kiyosato, Yamanashi Pref.
 • Oct. 16 2010 at Kiyosato, Yamanashi Pref.
 • Sep. 25 2010 at Crocodile
 • July 16 2010 at Crawfish
 • May 7 2010 at Crawfish
 • Jul. 11 2009 at Crocodile
 • May 16 2009 at Akasaka Sacas
 • Feb. 21 2009 at FCCJ
 • Dec. 5 2008 at Astro Hall
 • Dec. 3 2008 at FCCJ
 • Oct. 13 2008 at Pink Cow
 • Nov. 30 2007 at Lantern
 • Oct. 27 2007 at Jack's
 • Aug. 30 2007 at Pink Cow
 • Aug. 25 2007 at FCCJ
 • Dec. 23 2006 at TSK Lounge
 • Dec. 16 2006 at FCCJ
 • Jul. 21 2006 at Pink Cow
 • Nov. 5 2005 at Lantern
 • May 5 2005 at What The Dickens
 • Mar. 26 2005 at Club Rubber Cat
 • Jan. 30 2005 at What The Dickens
 • Nov. 13 2004 at Spain Club
 • Aug. 21 2004 at Lantern
 • Jan. 31 2004 at The British Embassy, Tokyo
 • Dec. 6 2003 at Club Rubber Cat
 • Nov. 22 2003 at Lantern
 • Apr. 19 2003 at Cardenas
 • Feb. 22 2003 at Club Rubber Cat
 • Aug. 9 2002 at The Church
 • Feb. 9 2002 at King Bee
 • Jan. 25 2002 at The Church
 • Dec. 1 2001 at King Bee
 • Nov. 4 2001 at The Fiddler
 • Oct. 12 2001 at Lantern
 • Jun. 6 2001 at St. Giga
 • Mar. 31 2001 at Billy Barew's Beer Bar
 • Jan. 26 2001 at Lantern